2018                                                Stockholm

Tillsammans men individuellt

Tjänster som erbjuds

Stress


Mitt främsta mål inom stresshantering är att hjälpa individer att förstå och effektivt hantera sin stress. Genom att skapa en strukturerad plan, baserad på individuella behov och egenskaper, identifierar vi mål och tillämpar strategier och verktyg som är anpassade för varje individ. Jag strävar efter att stödja människor att återfinna balans och ta kontroll över sina liv, vilket möjliggör en hälsosammare och mer harmonisk livsstil.


Självkänsla


Många upplever känslor av vilsenhet när de brottas med depression, ångest och självkänsla. Som psykopedagog hjälper jag dig att utforska dessa känslor och hantera rädslor. Vi arbetar också med att tackla undvikande, prokrastinering och trötthet som ofta följer med dessa utmaningar. Målet är att stödja dig på din väg mot bättre självkänsla och psykisk hälsa, så att du kan leva ett mer meningsfullt och balanserat liv.

Parterapi


I mitt arbete som parterapeut fokuserar jag på att hjälpa par att förstå varandras tolkningar och behov. Vi utforskar gemensamma teman och hur de påverkar relationen. Mitt fokus ligger på att lyssna både emotionellt och rationellt för att främja en ömsesidig förståelse. Genom att skapa en trygg miljö hjälper jag par att möta sina konflikter och arbeta mot en hälsosammare och mer givande kommunikation.

Familjeterapi


I min roll som familjeterapeut arbetar jag främst med att förbättra kommunikationen inom familjer och identifiera mönster genom cirkulär terapi. Jag hjälper även till med att hantera komplementära och konfliktfyllda roller samt generationsskillnader. Mitt mål är att skapa en harmonisk familjemiljö där varje medlem känner sig respekterad och hörd.

Jobbcoachning


I min roll som jobbcoach fokuserar jag på att hjälpa individer att tydligt definiera sina karriärmål. Tillsammans skapar vi en handlingsplan och struktur för att nå dessa mål. Jag tar hänsyn till varje persons individuella egenskaper och styrkor för att skapa en skräddarsydd strategi som passar behov och ambitionsnivå.

Krishantering


Inom kris- och traumahantering fokuserar jag på de existentiella dimensionerna av trauma. Tillsammans utforskar vi hur traumat påverkar din syn på världen och din egen existens. Genom att hantera dessa existentiella frågor hjälper jag dig att hitta mening och återfå balans i livet efter trauma.

Om Pernilla Loftén

Legitimerad psykoterapeut


Med en bred och mångsidig erfarenhet inom sjukvård, inklusive akutsjukvård och psykiatri, samt expertis inom områden som psykosomatik, familjeterapi, och arbetscoachning, välkomnar jag dig till min psykoterapeutiska värld. Jag är engagerad i ditt välmående och anpassar terapin efter dina specifika behov, oavsett om du behöver kortvarig rådgivning eller längre terapisessioner via personliga möten, videosamtal eller telefon.


Jag skapar terapeutiska relationer grundade i trygghet och empati. Tillsammans kommer vi att utforska lösningar på de utmaningar du står inför och utveckla dina personliga styrkor för att hantera livets utmaningar. Med min flexibilitet och närvaro strävar jag efter att göra terapin så tillgänglig som möjligt för dig, och jag ser fram emot att vara din stöttepelare på din resa mot välbefinnande och balans.

Varför välja Loftén Terapi?


Flexibilitet


Jag erbjuder en unik nivå av flexibilitet i terapin. Du kan anpassa vår session efter dina specifika behov när det gäller inriktning, intensitet och varaktighet, allt i samma samtal, oavsett om det är genom personliga möten hos mig på Söder eller digitalt. Mitt mål är att erbjuda en skräddarsydd terapeutisk upplevelse som passar just dig.


Engagemang


Jag är djupt engagerad och nyfiken av ditt välmående och din utveckling. Jag är dedikerad till att stödja dig på din resa mot bättre mental hälsa och en ökad förståelse för dina utmaningar. Med min passion för mitt arbete och mitt starka intresse för att hjälpa människor, kan du känna dig säker på att du har en engagerad partner på din sida.


Tillgänglighet


Jag strävar efter att vara tillgänglig när du behöver stöd och vägledning. Oavsett om du har frågor, funderingar eller vill boka en session, finns det en öppen kommunikationskanal som gör det enkelt att få kontakt med mig. Denna tillgänglighet skapar en trygg och stödjande terapeutisk relation.


Vad kostar det?

Tid


30 min (endast digitalt)

60 min

90 min

120 min

Individ


650 sek

1200 sek

1700 sek

2000 sek

Par1800 sek

2500 sek

3000 sek

Kontakt

Om du har frågor eller funderingar, eller om du vill göra en bokning, är du välkommen att använda kontaktformuläret för att nå mig. Det går även bra att skicka ett SMS eller mail. Jag ser fram emot att hjälpa dig!